Šogad tūrisma izstādēs Rīgā un Viļņā

P1050471P1050459

Projekts „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” piedalījās ikgadējās tūrisma izstādēs „Balttour” un „Vivattur”.

Papildus jau pagājušajā gadā radītajai ar amatniecību saistītu tūrisma maršrutu kartei šogad prezentējām arī projekta laikā radīto bukletu par 10 amatniecības centriem, kuri renovēti, aprīkoti vai pat uzbūvēti pilnīgi no jauna projekta „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” laikā, piesaistot „Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013” līdzfinansējumu, Zemgalē un Ziemeļlietuvā.

Jaunajā bukletā iekļauts arī mūsu novada amatniecības centrs „Rūme”, tā rašanās vēsture, piedāvājums apmeklētājiem, kā arī nākotnes vīzija.

Par mūsu novada „Rūmi” abu tūrisma izstāžu apmeklētāji izrādīja lielu interesi, jo blakus informācijai papīra formā par amatniecības centriem, mūsu amatnieki rādīja gan keramikas izgatavošanas, gan kokapstrādes procesu. Bija viegli strādāt – katram interesantam varēja teikt : „Lūk, tas viss notiek šeit ! „Rūmē” ir šie paši amatnieki, kas strādā tepat blakus. Un bukletā jūs redzat gan kontaktinformāciju, gan aprakstu par piedāvātajiem pakalpojumiem. Un paņemiet arī tūrisma maršrutu karti, lai vieglāk mūs atrast !”.

Bijām patiesi priecīgi satikt draugus un paziņas – gan amatniekus, gan citu amatniecības centru koordinatorus un projektu vadītājus. Jau tagad ir skaidrs, ka ļoti laba sadarbība „Rūmei” gaidāma ar Dobeles Amatu māju, kā arī ar Rokišku amatniecības centru, kas ir Rokišku novada muzeja paspārnē.

Lietuvā, tūrisma izstādē „Vivattur 2011” vienojāmies ar Zemgales plānošanas reģiona projekta „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” vadību, ka šī projekta noslēguma konference notiks Zasā. Konferencē piedalīsies visu projekta partneru projektu vadītāji, pašvaldību vadītāji, kā arī amatnieki, kas ar savu klātbūtni un darbu mūs, projekta darba grupas Zemgalē un Ziemeļlietuvā, atbalstījuši visu projekta norises laiku.

Amatniecības centra „Rūme” koordinatore Daina Sauleviča,

Mid Baltic Craft lv full