Preses relīze

IMG 0052

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta LLI-023 „Amatniecības sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” ietvaros Jēkabpils novada Zasas pagasta centrā tiek būvēta jauna, skaista guļbaļķu ēka – nākamais amatniecības centrs „Rūme”.

Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2010.gada augustam. Ēkas būvniecības kopējās izmaksas plānotas 107 913,00 eiro apmērā. Būvdarbus veic būvniecības un mācību firma SIA „Dziedrs”.

Amatniecības centrā „Rūme” plānots iekārtot divu amata meistaru – podnieka un namdara darbnīcas. Būvniecības cenām krītoties, bija iespējams ietaupīt tai paredzētos līdzekļus, tādēļ Latvijas –Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Tehniskajam Sekretariātam ir iesniegtas projekta izmaiņas ar papildus veicamajiem darbiem, kuri, to apstiprināšanas gadījumā, paredz „Rūmi” nodrošināt ar santehniku, apkuri un elektroinstalāciju, kā arī daļēju mansarda stāva izbūvi. Ja šos papildus darbus būs iespējams veikt, amatniecības centrs varēs darboties un uzņemt apmeklētājus visu gadu, ne tikai siltajās sezonās, kā sākotnēji bija plānots, kā arī piesaistīt citu amatu meistarus, kuru darbnīcas varētu tikt izvietotas ēkas mansardā.

Galvenais mērķis, ar kādu tiek veidots amatniecības centrs „Rūme”, ir panākt lielāku tūristu piesaisti Jēkabpils novadam, iekļaujoties vienotajā Latvijas – Lietuvas amatniecības sadarbības tīklā. Projekta „Amatniecības sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs”laikā tiek būvēti, renovēti un aprīkoti desmit amatniecības centri Zemgalē un Ziemeļlietuvā un izveidoti informatīvi materiāli par šī reģiona amatniekiem un tūrisma maršrutiem.

„Rūmes” galvenais uzdevums un darbības virziens būs uzņemt un piesaistīt tūristus, nodrošinot viņiem iespēju aktīvi piedalīties darba procesos, un rīkot ar amatniecību saistītas apmācības, meistardarbnīcas, tirgus un citus pasākumus.

Paralēli tūrisma nozarei, „Rūme” darbosies arī kā amatniecības centrs, kurā interesentiem būs pieejama informācija par amatnieku tirgiem un citiem ar amatniecību saistītiem pasākumiem un notikumiem, kā arī par tūrisma maršrutiem, kas iekļauti projekta LLI-023 „Amatniecības sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” tūrisma bukleta kartē. Tāpat šis amatniecības centrs sniegs konsultācijas tiem, kuri vēlas uzsākt nodarboties ar amatniecību.

Šī preses relīze ir sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Šīs preses relīzes saturs ir Zasas pagasta padomes atbildība un nepauž Eiropas Savienības viedokli.

Daina Sauleviča

daina.saulevica@gmail.com

Mid Baltic Craft lv full