Noslēdzas biedrības “Sēļu pūrs” projekta “Aprīkojuma iegāde amatniekiem” īstenošana

Projekta “Aprīkojuma iegāde amatniekiem” tiešais mērķis ir iegādāties pamatlīdzekļus: virtuves aprīkojumu, 3 pārvietojamas un 1 stacionāru podnieka virpu, lai biedrība varētu sniegt jaunus pakalpojumus un uzlabot esošo pakalpojumu kvalitāti.

Kopējā projekta attiecināmo izmaksu summa ir LVL 2905,00, no kuras 90% ir ELFLA līdzfinansējums un 10% ir Jēkabpils novada līdzfinansējums.

Atsaucoties uz iedzīvotāju padziļināto interesi par podniecību, biedrība nolēmusi izveidot keramikas studiju, kuras darbībai ir nepieciešamas podnieka virpas, gan stacionāras, gan pārvietojamas, jo bieži vien keramiķiem jāpiedalās ar amatu demonstrējumiem dažādos pasākumos un izbraukuma apmācībās. Projekta īstenošanas rezultātā biedrības pamatlīdzekļi ir papildinājušies ar 1 stacionāru un 3 pārvietojamām podnieku virpām, kuras uz šo brīdi jau tiek izmantotas projektā paredzētajiem mērķiem.

Apzinot iedzīvotāju interesi par citiem amatiem uzzinājām, ka, it sevišķi jauniešu vidū, trūkst zināšanu par ēdiena pagatavošanu mājas apstākļos, konservēšanu, seno latviešu ēdienu un dažādu tautu virtuvju tradīcijām. Arī vidējās un vecākās paaudzes cilvēki ar lielu entuziasmu gribētu iemācīties jaunas receptes vai dalīties ar saviem virtuves noslēpumiem. Virtuves izveidošana un nokomplektēšana ļauj sniegt jaunu pakalpojumu iedzīvotājiem - mājturības amatu skolu, kurā savstarpēji varēs sadarboties un dalīties zināšanām dažādas paaudzes.

Projekta rezultātā biedrība iegūst tehnisko bāzi jaunu pakalpojuma sniegšanai un esošo pakalpojumu uzlabošanai- praktiskām apmācībām mājturībā, keramikas amata apguvei, interešu un mūžizglītības dažādošanai, keramikas studijas izveidei, bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanai un dalībai citos kultūras un izglītības pasākumos.

Projekts tiek īstenots brīvprātīgā kārtā, bez atalgojuma. Projektu īsteno biedrības biedri.

Informāciju sagatavoja biedrība “Sēļu pūrs”

LAD kopā