Mākslas skolā

mākslenes bērni

Šogad Jēkabpils mākslas skolas Zasas filiāli absolvējuši un noslēguma darbus aizstāvējuši 7 audzēkņi : Agrita Puķīte (Zasas pag.), Laila Tauriņa, Zane Stūrīte (Leimaņu pag.), Sintija Īvāne, Sindija Okmane, Indra Dāboliņa (Rubenes pag.), Dagnija Krukovska (Dignājas pag.).

Audzēkņu darbi novērtēti tikai ar atzīmēm “teicami” un “izcili”. Lielākā daļa bērnu saņēma arī goda diplomus par teicamām sekmēm.

Par padarīto prieks gan skolotājam, gan audzēkņiem un viņu vecākiem. Noslēguma darbus var aplūkot Zasas filiāles telpās visu vasaru, bet diplomdarbu fotogrāfijas redzamas novada mājas lapā.

Arī nākamajā mācību gadā ceram uz kuplu mākslas skolas apmeklējumu. Ja kāds vēl nav paspējis pieteikties, to vēl var izdarīt līdz augustam pa tel.26557249 vai anda.svarane@gmail.com. Bērnus gaidām no visiem novada pagastiem.

Īpaši gribu pateikties visiem čaklajiem audzēkņiem par interesantajiem darbiem, vecākiem par nopietno attieksmi, jo šogad mācību maksa ir nedaudz paaugstināta. Mācību materiālu iegādē ļoti palīdz Jēkabpils novads, katram no audzēkņiem piešķirot 6 LVL mācību materiālu nodrošināšanai. Pateicoties tam, mūsu filiāle ir ar labu materiālo bāzi un var kvalitatīvi realizēt programmu.

Atgādinu vecākiem, kuri nav nomaksājuši mācību maksas parādus, to izdarīt līdz š.g.1.augustam. Jums jāsaprot, ka starp mākslas skolu un vecākiem pastāv līgums, kura nosacījumi ir jāpilda. Bērnam, kurš cītīgi apmeklē nodarbības, nav jācieš vecāku bezatbildības dēļ.

Visiem vēlu vasarā labi atpūsties, nedaudz pazīmēt un pagleznot, lai septembrī atkal tiktos !

Anda Svarāne, keramiķe, Jēkabpils mākslas skolas Zasas filiāles vadītāja

Mid Baltic Craft lv full