Keramikas mufeļa iegāde

Biedrība "Sēļu pūrs" līdz šim ir organizējusi starptautiskus plenērus, radošās darbnīcas bērniem un meistardarbnīcas pieaugušajiem. Divu gadu laikā ir notikuši 8 pasākumi, kuru laikā to dalībniekiem tika dota iespēja bez maksas apgūt keramikas pamatus. Iegādājoties keramikas krāsni/mufeli, kas atbilst biedrības vajadzībām, biedrība ir ieguvusi pamatlīdzekli, kas nodrošinās iespēju jebkurā laikā piekļūt keramikas apdedzināšanas procesam. Tas nozīmē, ka biedrība turpmāk varēs organizēt atvērto keramikas darbnīcu, uzsākt interešu grupas- keramikas studijas izveidi un turpināt iesākto un jau par tradīcijām kļuvušo pasākumu īstenošanu. Keramikas krāsns, kas jebkurā laikā būs biedrībai pieejama un būs pietiekami energoefektīva, ļaus ievērojami palielināt to cilvēku skaitu, kas var piedalīties biedrības rīkotajos pasākumos. Atvērtās keramikas darbnīcas un keramikas studijas izveide nodrošinās amata apguvi labā vai jau profesionālā līmenī.

Projekts tiek īstenots brīvprātīgā kārtā, bez atalgojuma. Projektu īsteno biedrības biedri. Nepieciešamais projekta līdzfinansējums tiek nodrošināts no privātiem un biedrības līdzekļiem. Projekta ietvaros notiek keramikas apdedzināšanas krāsns/mufeļa iegāde un uzstādīšana. Izvēloties no trim piedāvājumiem, ir dota priekšroka mufeļa modelim, kas vislabāk atbilst biedrības vajadzībām, ir optimāli nokomplektēts, ar ražotāja garantijām un piegādātāja uzstādīšanu un lietošanas apmācību.

Projekts "Keramikas mufeļa iegāde" ir biedrības "Sēļu pūrs" ilgtermiņa mērķu un stratēģijas daļa. Biedrība ir uzstādījusi sev par mērķi sniegtZasas pagastāseno amatu apmācību pakalpojumus ar akreditētu apmācību programmu un tiesībām izsniegt amatu zeļļu, mācekļu un meistaru diplomus. Projektu "Keramikas mufeļa iegāde" nepieciešams īstenot, lai sāktu podnieka/keramiķa amata apmācību. Nākamajos gados paredzēts atrast līdzekļus, lai varētu sākt nodrošināt citu seno amatu- koktēlnieka/galdnieka, audēja, kalēja apmācībai nepieciešamo aprīkojumu. Biedrības "Sēļu pūrs" biedru vidū ir Latvijas Amatniecības Kameras diplomēti amatu meistari, kam ir tiesības apmācīt zeļļus un mācekļus un vadīt nodarbības visiem interesentiem. Biedrības ilgtermiņa mērķos ietilpst Sēlijas amatu meistaru apvienošana vienā biedrībā, kas sekmētu profesionālas amatniecības attīstību laukos un dotu iespēju vietējiem amatniekiem savus darbus prezentēt Latvijā un ārzemēs.

Vietējiem iedzīvotājiem radīsies iespēja apgūt jaunas prasmes un iemaņas, apgūstot keramiķa amatu. Tiem, kas jau līdz šim piedalījušies biedrības rīkotajos pasākumos, radošajās darbnīcās un meistardarbnīcās, būs iespējams padziļināt jau esošās zināšanas un praktiskās iemaņas. Biedrībai būs iespēja rīkot vairāk sabiedrisku un kultūras pasākumu( ģimeņu svētki, plenēri, nometnes, izstādes, gadatirgi, radošās un meistardarbnīcas), iekļaujot tajos keramikas nodarbības, tādējādi palielinot vietējo iedzīvotāju skaitu, kas varēs tajos piedalīties aktīvu dalībnieku, ne tikai skatītāju statusā.

Projekts "Keramikas mufeļa iegāde" ļaus vietējiem iedzīvotājiem dažādot mūžizglītības un interešu izglītības piedāvājumu uz vietas, sava pagasta teritorijā.

Jaunais mufelis


Attēlā – jaunajā keramikas krāsnī sānus silda pirmie podi.

LAD kopā