Ceļosim tuvu!

Lai interesanti izceļotos un gūtu labas emocijas, nav jābrauc uz Nicu, nav jākāpj Everestā. Tepat Zemgalē, tepat aiz Lietuvas robežas ir tik daudz interesanta, ka ar vienu atvaļinājumu un vienu vasaru diez vai pietiks, lai to visu apskatītu un izbaudītu. Sākumā atveram jauno Zemgales un Ziemeļlietuvas amatnieku tūrisma karti… sākam tepat ar Rubenes pagasta „Gulbjiem”, tur tāda aura, ka pietiek vien ieiet mājas pagalmā, jau spēka divreiz vairāk. Tad uz Zasu – uz jauno amatniecības centru „Rūme”, tur podnieks un namdaris. Tālāk uz Cerauksti, pie rotkaļ, uz Lietuvas Buvaiņu ciemu pie divām raženām godu saimniecēm… Diezin vai vairāk vienā dienā var izceļot. Un tie ir tikai 4 punkti no jaunajā tūrisma bukletā iekļautajiem 106.

Amatnieki reklamē novadu.

IMG 0650 IMG 0640

No 5.februāra līdz 7.februārim Rīgā, Ķīpsalā norisinājās ikgadējā starptautiskātūrisma izstāde „Balttour 2010”, bet no 26.februāra līdz 28.februārim Viļņā – starptautiskā tūrisma izstāde “Vivattur 2010”. Šogad šīs izstādes kuplināja arī mūsu novada amatnieki.

Jostu aušana, pinumu darināšana, karošu grebšana, keramikas trauku un svilpaunieku veidošana, ādas izstrādājumi, filcēšana, zāļu tējas un pirts skrubji – un tas vēl nav viss, ar ko Zemgale un Ziemeļlietuva piesaistīja tūrisma izstāžu „Balttour 2010” un “Vivattur 2010” apmeklētājus projekta „Amatniecības sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” stendā.

Jēkabpils novadu izstādēs pārstāvēja četri amatnieki, kuri demonstrēja arī darba procesu - Anda Svarāne(Zasas pagasts), Rita Skrējāne(Rubenes pagasts), Daina Sauleviča (Rubenes pagasts) un Dainis Vecums (Zasas pagasts).

Projekta stendā gan Lietuvā, gan Latvijā pirmo reizi tika laists tautās jaunizveidotais Zemgales un Ziemeļlietuvas tūrisma maršrutu buklets, kas aptver šī reģiona amatniecības centrus, amatnieku darbnīcas, muzejus un saimniecības, kurās iespējams piedalīties siera siešanā, maizes cepšanā un alus brūvēšanā. Bukletā iekļauta arī tūrisma karte, kurā ietverti ar amatniecību saistīti 106 tūrisma objekti, to īss apraksts un kontaktinformācija. Šo karti meklējiet tūrisma informācijas centros.

Projekta „Amatniecības sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” ietvaros izstrādātie tūrisma maršruti dos labumu ne tikai ceļotājiem, bet arī pašiem amatniekiem. Ja ielūkojas jaunizveidotajā kartē, viegli un ērti var atrast sava amata kolēģus un interešu biedrus. Arī kopīgais darbs izstādē deva lielisku iespēju savstarpēji sadraudzēties un domāt par sadarbību nākotnē.

Krīzes nav !

Projekta „Amatniecības sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” stends izstādēs „Battour 2010” un “Vivattur 2010” bija viens no skaistākajiem un bagātākajiem. Patiešām rodas iespaids, ka krīze mūsu pierobežas reģionu ir apgājusi ar lielu līkumu. Smagos, mīkstos viļņos sagūlušas košas seģenes, māla podi un bļodasspīdina apaļos vēderus, filcēti apmetņi un veltenīši tā vien aicina tos pielaikot, jostas ritinās un vijas, karotes smaržo un gaida uz lielo putras katlu. Amatniekismaida un laipni izrāda savas amata prasmes, skaidro un ļaujizstādes apmeklētājiem pašiem iemēģināt roku darba procesā. Var iekost siera kancī un ieķeksēt no medus poda. Nē nē, tā nav nekāda pasaku Leiputrija. Tā ir mūsu pašu Zemgale un tuvējā Ziemeļlietuva.

Daina Sauleviča.

Informāciju par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu var atrast interneta vietnē www.latlit.eu .

Šī preses relīze ir sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Šīs preses relīzes saturs ir Zasas pagasta pārvaldes atbildība un nepauž Eiropas Savienības viedokli.

Mid Baltic Craft lv full