Biedrība "Sēļu pūrs" izsludina atklātu skiču konkursu projektā "Meistara lāde", projekta Nr.15/1-14.2/K7

Previous
lade

Konkursa mērķis ir izvēlēties 1 skici pārvietojamam ekspozīcijas objektam –amata meistara lādei (turpmāk tekstā – lāde), kas atbilst audēja/drēbnieka amata popularizēšanas prasībām. Lāde tiks izgatavota projekta „Meistara lāde” meistardarbnīcas laikā un izmantota kā patstāvīga ekspozīcija amatniecības centra „Rūme” ēkā, Zasā, Zasas pagastā, kā arī pārvietojama ekspozīcija pēc pieprasījuma.

Konkursā var piedalīties ikviena fiziska persona, kam ir atbilstoša pieredze kokapstrādes darbos – namdari, galdnieki, koktēlnieki un citi kokapstrādes speciālisti .

Iesniedzamo konkursa darbu skaits nav ierobežots, taču no visiem viena iesniedzēja iesniegtajiem darbiem konkursa komisija izvēlēsies tikai vienu darbu, kurš novērtēts ar augstāko punktu skaitu.

Konkursa darbi iesūtāmi pa pastu vai iesniedzami personīgi, norādot adresi: biedrība „Sēļu pūrs”, „Āres”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV 5239, ar norādi „Skiču konkursam „Meistara lāde””.

Konkursa nolikumu, papildus paskaidrojumus par konkursa norisi, tehniskajām prasībām u.c. var iegūt biedrībā „Sēļu pūrs”, „Āres”, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils novads, LV 5239, kontaktpersona Anda Svarāne, valdes priekšsēdētāja, e-pasts anda.svarane@gmail.com, tālr.26557249.