Aušanas meistardarbnīcas Dobeles amatu mājā

Dobeles amatu maja  11

Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta „Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas-Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs” ietvaros Dobelē, Dobeles Amatu mājā, Baznīcas ielā 8, laika posmā no 2010. gada 19. novembra līdz 28. novembrim notika aušanas meistardarbnīcas, kurās piedalījās arī Jēkabpils novada amatnieki, pārstāvot novada amatniecības centru „Ŗūme”.

Desmit dienas Dobeles Amatu mājā darbojās aušanas meistari no Latvijas un Lietuvas, tā bija pieredzes apmaiņa, jaunu zināšanu apgūšana, aušanas prasmju nodošana jaunajiem meistariem, meistaru darbu izrādīšana un noslēgumā – darbu izstāde. Meistarklases vadīja TLMS „Avots” aušanas meistares - Antra Kārkla un Daina Ieviņa, kā arī amatu meistari: Dr. hist. Anete Karlsone, Māris Maniņš un TLMS meistares no Saldus. Programmā ietilpa: netradicionālo materiālu aušana „Ideju meklējumos”, dzijas krāsošana, tradicionālā aušana, darbu noformēšana un pieredze, kā arī plašs darbības lauks citās aušanas darbnīcās.

1969. gadā Dobelē izveidojās aušanas pulciņš bez nosaukuma, pēc gadiem tas pārtapa par studiju un tai pievienojās pinēji un arī audēju grupa. Ilgus gadus kopš pulciņa dibināšanas, kolektīva vadītāja bija Erna Embovica, kuras vadībā tika iegūts – TLMS „Avots” vārds. 2009. gadā TLMS nosvinēja savu 40 gadu jubileju. No 2003. gada studijas vadībā gados jaunas meistares –amatnieces: Antra Kārkla, Kristīne Jankeviča (no 2007. g.) un Edīte Bēvalde (no 2010. gada oktobra).

Studijas „Avots” pūrā ir neskaitāmi darbi, kuri izstādīti vietējās un valsts nozīmes izstādēs Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Panākumiem bagāta bija latviešu tautas tērpi demonstrēšana Dziesmu svētkos.

Aušanas meistardarbnīcas bija vienreizēja iespēja gan aušanas prasmju iesācējiem, gan meistariem ar pieredzi. Tā kā Jēkabpils novada amatniecības centrā „Rūme” nu jau ir arī stelles, mūsu amatniekiem ļoti noderēs prasmes un arī kontakti, ko ieguvām Dobeles Amatu mājā. Paldies meistardarbnīcu organizatoriem un nodarbību vadītājiem !

Daina Sauleviča.

daina.saulevica@gmail.com

Informāciju par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu var atrast interneta vietnē www.latlit.eu .

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Šīs informācijas saturs ir Zasas pagasta pārvaldes atbildība un nepauž Eiropas Savienības viedokli.

Mid Baltic Craft lv full