Ar Eiropas Savienības atbalstu Zasā tiks izveidots amatniecības centrs "Rūme"

Next

Zasas pagasta padome kā viens no partneriem Eiropas Savienības Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītajā projektā„Pārrobežu amatniecības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas teritorijas pievilcības veicinātājs” ar š.g. 1. martu sākusi amatniecības centra „Rūme” izveidi.

Minēto projektu realizē 15 partneri no Latvijas un Lietuvas pierobežas reģioniem. Zemgales Plānošanas reģions projektā ir vadošais partneris. Kā partneri projektā piedalās : Bauskas un Jelgavas rajona padome, Dobeles pilsētas dome, Zasas, Vīpes, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Līvbērzes, un Svētes pagasta padome un Viesītes pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldība, bet no Lietuvas puses – Rokišķu un Biržu rajona pašvaldība, kā arī Šauļu apgabala administrācija un Jonišķu Tūrisma un biznesa informācijas centrs.

Projekta vispārējais mērķis ir: Latvijas – Lietuvas pierobežas reģionu pievilcības un konkurētspējas veicināšana, attīstot pārrobežu tradicionālās lietišķās mākslas un amatniecības tīklu.

Projekta tiešais mērķis ir izveidot amatniecības centru Zasā, kas iekļausies vienotajā pierobežas reģiona amatniecības tīklā.

Zasas amatniecības centra „Rūme” izveides projekta kopējais budžets ir 177 185,00 eiro, no kuriem 150 607,25 eiro ir ERAF līdzfinansējums, kas sastāda 85% no projekta kopējā budžeta, bet 26 577,75 eiro, kas sastāda 15% no projekta kopējā budžeta, ir Zasas pagasta finansējuma daļa projekta realizēšanā.

Projekta ieviešana sākusies ar 2009.gada 1.martu un ilgs līdz 2011.gada 28.februārim.

IMG 0044

Projekts paredz Zasas pagasta centrā – līdzšinējā vidusskolas mācību dārza teritorijā uzbūvēt etnogrāfisku saimniecības ēku, kurā būs amatu meistaru – namdara un keramiķa darbnīcas. Projekta ieviešanas laikā notiks arī Latvijas un Lietuvas amatnieku plenērs, kura dalībnieki labiekārtotos ēkas teritoriju. Projekts paredz arī Zasas pagasta amata meistaru piedalīšanos ikgadējā koktēlnieku festivālā Rokiškos, kā arī starptautiska tūrisma gadatirgus apmeklējumu Lietuvā un dalību pārrobežu aušanas meistarklasē Dobelē.

Amatniecības centrs „Rūme” tiks attīstīts un būvēts arī turpmāk, taču minētā projekta laikā būs ielikts tikai pamats vienotam seno amatu darbnīcu kompleksam. Nākotnē tiks meklētas iespējas un finansējums, lai blakus šā projekta ieviešanas laikā uzceltajai ēkai taptu arī kalēja smēde, audēja un klūdziņu pinēja klētiņa, pirtnieka zāļu pirts. Visām šīm ēkām Zasas pagasta padome ir jau sagatavojusi gan tehnisko projektu, gan kopējo amatniecības centra plānojumu. Paralēli tiek meklēta nauda arī darbnīcu aprīkojumam.

Projekta īstenošana nodrošinās Zasas pagasta iekļaušanos vienotajāpārrobežu tradicionālās lietišķās mākslas un amatniecības tīklā, veicinās Zasas pagasta atpazīstamību, palielinās tūristu plūsmu, paaugstinās interešu un mūžizglītības iespējas Zasas un kaimiņu pagastu iedzīvotājiem.

Projekta īstenošana sekmēs kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, teritorijas, vides un infrastruktūras uzlabošanos, pagasta kultūras dzīves aktivizēšanos un Latvijas- Lietuvas amatnieku savstarpējo sadarbību. Amatniecības centrā būs iespēja popularizēt vietējo amatnieku izstrādājumus un rīkot dažādus kultūras pasākumus.

Projekta vadītāja un idejas autore - Anda Svarāne.

Informāciju par Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu var atrast interneta vietnē www.latlit.eu.

Šī preses relīze ir sagatavota ar Eiropas Savienības atbalstu. Šīs preses relīzes saturs ir Zasas pagasta padomes atbildība un nepauž Eiropas Savienības viedokli.

Mid Baltic Craft lv full