Skolas saimnieks Kārlis Bērziņš - Margarita Katkeviča

Plenērs 2011 154