Margarita Katkeviča pieliek pēdējo punktu

Plenērs 2011 155