Gita Bērziņa un Margarita Katkeviča

Plenērs 2011 224