Dainis māca kā pareizi jāsien krusta paksis

Plenērs 2011 19