Arūnas Augutis, Egidijus Radvenskas un Anda Svarāne

Plenērs 2011 196