Amatniecības centrs "Rūme" ir vieta, kur vienmēr kāds rosās, kur top māla trauki, dekori vai plastikas, tiek uzausta sedziņa, izgrebts kāds koka rīks. Šī ir vieta, kur laiku pa laikam satiekas sēļu amatnieki gan vietējie Latvijas, gan kaimiņu Lietuvas, lai kopā jautri nodotos savām radošajām prasmēm, cits citu pamācot un radot skaistus mākslas darbus. 

Mūsu misija ir izzinot un restaurējot seno amatu rīkus, prasmes un tradīcijas saglabāt sēļu kultūrvēsturisko mantojumu, radīt un vairot interesi par šiem arodiem gan Latvijā, gan aiz tās robežām.

Latviešu nacionālās identitātes veidošanā un uzturēšanā nav noliedzama lauku un lauksaimniecības vēsturiskā nozīme. Latvieši sevi kultūrā un ideoloģijā ir pozicionējuši kā zemnieku, arāju tautu un laukus uzskatījuši par īsteno latvietības, tautas stabilitātes un tradīciju krātuvi. Ikvienas tautas, arī latviešu, kultūras pamatnosacījumi ir simbolika un valoda, savukārt kultūra ir viss, kas nav daba, bet ko ir radījis cilvēks. Senie amati ir būtiska nacionālo vērtību daļa, kas laikam ritot aizvien vairāk simbolizējas un to saglabāšana ir tieši atkarīga no šo amatu dzīvotspējas.

Galvenās Latvijas vērtības ir cilvēki, daba un kultūras daudzveidība. Latvija ir kā mentāls tilts starp rietumiem un austrumiem. Latvijai ir bagāts kultūrvēsturiskais mantojums, sena valoda un viena no unikālākajām vērtībām pasaules mērogā - līdz mūsdienām saglabājušās daudzās latviešu dainas jeb tautasdziesmas. Unikāla ir Lielvārdes josta - tautastērpa elements - visuma, latviešu mitoloģijas un dzīvesziņas kopums.

Vissenākais vērtību radīšanas veids ir dabas matērijas pārveidošana cilvēkiem noderīgā veidā, kas lika pamatus senajiem amatiem un amatniecībai. Amatniecība ir nopietna un konkurētspējīga vietējās ražošanas struktūra, kas stiprina valsts ekonomiku, nacionālo kultūru un tradīcijas.

Amatniecība ir vissenākais profesionālais vērtību radīšanas veids, kas dabas materiālus pielāgo cilvēku dzīves vajadzībām. Tā ir palīdzējusi attīstīties daudzām nozarēm nodrošinot  darbarīkus zemniekiem, zvejniekiem, jūrniekiem un citām profesijām un  ir pamats tautas mākai un mākslai. Amatniecība ir neaizvietojama privātīpašuma  apgūšanā un attīstībā, tai ir ievērojama pieredze ne tikai profesionālo, bet arī izglītības, sociālo un citu lietu kārtošanā. Amatniecība vispilnvērtīgāk nodarbina cilvēku, jo vienlaikus  attīsta  fiziskās, prāta  un emocionālās spējas un ir visīsākais ceļš uz uzņēmējdarbību un sabiedrības vidusslāņa veidošanu.

Amatniecība ir neaizvietojama cilvēkiem ar  īpašām vajadzībām, jo ļauj darboties katram savu iespēju robežās, tā ir arī brīnišķīgs brīvā laika pavadīšanas veids.

Amatniecība ir neaizvietojams palīgs profesionālai mākslai - mūzikai, teātrim, tēlniecībai,  arī mākslai pietuvinātām nozarēm - dizainam un arhitektūrai. Amatnieku individuāli veidotie produkti vislabāk kalpo klientu personību atklāsmei. Amatniecība vienmēr ir aktīva ikdienišķā attīstībā, jo nav organizēta  sērijveida ražošanai un tā ir sākums inženierzinātnēm un vairums rūpnieciskām strādnieku profesijām. Tā ir izcili efektīva visa veida enerģijas taupīšanā maksimāli izmantojot vietējos resursus, jo amatnieki neko nedara lieki.

Amatniecība šodien visdziļāk atklāj tautu mentalitāti un nacionālo savdabību, tā piedāvā  izpausmes brīvību - jo augstāka ir amatnieka meistarība, jo lielāku brīvību viņš bauda.

Te "Rūmē" tiek gaidīts ikviens, kam rokas pareizi pieaugušas un prātā nešvilpo tik vējs, kurš vēlas apgūt jaunas prasmes, jauki un radoši pavadīt laiku. Starplaikos var izstaigāt skaisto Zasas parku, vasarā izpeldēties dzirnavu ūdenskrātuvē vai pamakšķerēt tuvējā Daugavā.